"Nova tehnologija kreira nove mogućnosti, za nove želje klijenata."

Tim O'Reilly
sr / en